ارسال اين مطلب به دوستان

(( ژئومتری با هر بار شارژ 550 کیلومتر طی می کند ))