ارسال اين مطلب به دوستان

(( اختلاف ميان مديران دولتی و سرمايه داران عربستانی معيشت مردم را به خطر انداخته است ))