مثبت نیوز| اخبار هنر و اقتصاد هنر 6 خرداد 1399 ساعت 20:04 http://www.mosbatnews.ir/news/17868/توقف-پروژه-شاسی-بلند-برقی-دایسون-۶۰۰-میلیون-دلار-هزینه -------------------------------------------------- عنوان : توقف پروژه شاسی بلند برقی دایسون پس از ۶۰۰ میلیون دلار هزینه -------------------------------------------------- متن : مثبت نیوز - سر جیمز دایسون، ثروتمندترین فرد بریتانیا که شرکتش روی پروژه ی ساخت خودروی الکتریکی سرمایه گذاری کرده بود، از زیان ۶۰۰ میلیون دلاری و لغو پروژه ساخت این خودرو خبر داد. شرکت فناوری معروف دایسون، بخشی مجزا برای ساختخودروی الکتریکیبا ۵۰۰ کارمند و تعهد به سرمایه گذاری ۲/۵ میلیارد پوندی برای ساخت خودروهای برقی تاسیس کرد. توسعه ی اینخودرواز سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود اما شرکت دایسون برنامه های ساخت را که قرار بود در سال ۲۰۲۱ به مرحله اجرا در بیاید، لغو کرد؛ زیرا دایسون احساس کرد که این پروژه از نظر تجاری سودآور و به صرفه نباشد.