مثبت نیوز| اخبار هنر و اقتصاد هنر 8 بهمن 1399 ساعت 11:12 http://www.mosbatnews.ir/news/18945/دوگانگی-ظریف -------------------------------------------------- عنوان : دوگانگی «ظریف» -------------------------------------------------- متن : سخنان وزیر امور خارجه، به نوعی عجیب بود چون ظریف در این مصاحبه حرف هایی زد که شاید از زبان وزیر خارجه در این موقعیت، انتظار شنیدن آن را نداشتیم. ظریف از همان ابتدا دو شیوه متفاوت سخن گفتن را به نمایش می گذاشت. خشمگین، مسلط و مهاجم در مصاحبه های انگلیسی در دفاع از کشور و اما در داخل و در گفتارهای به زبان فارسی متشتت و گیج کننده. به نظر می رسد سال های طولانی اقامت ظریف در آمریکا او را از ادبیات کلاسیک نظام در واکنش به نیروهای خارجی دورکرده است. و بر عکس هرگاه به زبان انگلیسی و در خارج از کشور سخن می راند از سطح انتظارات فراتر می رود. این لغزش های زبانی را در ماجرای توصیف مبالغه آمیز از قدرت ارتش آمریکا در سال های ابتدای وزارتش دیدیم و یا در همین چند ماه پیش وقتی می خواست با ادبیاتی حماسی از شهادت سردار سلیمانی حرف بزند. حالا هم انتشار مصاحبه ای از او دو لبه متفاوت از شیوه سخن گفتن او را نمایش می گذارد. یک بخش حمله خشمگینانه به کسانی است که سعی می کنند او را به گفتمان سازش متهم کنند و دیگری ادبیاتی است که در مقابل نیروهای معارض خارجی به نمایش می گذارد. در اولی او خشمگین و احساساتی و صریح است و در دومی از ادبیات معیار نظام دور است هرچند تمام تلاش خودرا می کند تا به آن ادبیات مسلط شود. شگفت انگیز است که از ظریف به زبان انگلیسی چه در مصاحبه و چه در توییتر همه لذت می برند اما ظریف به زبان فارسی اینگونه اختلاف برانگیز می شود.